Past Perfect

Czasu przeszłego uprzedniego („past perfect”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynność, która odbyła się wcześniej niż inne zdarzenie, które także miało miejsce w przeszłości.

Oto konstrukcja zdania w czasie przeszłym uprzednim: podmiot + „had” + imiesłów bierny.

(1) They had left before the bus arrived.
On poszli sobie, zanim przyjechał autobus.
(2) She had run outside before he went in.
Wybiegła na zewnątrz zanim on wszedł do środka.

Pytania w czasie przeszłym uprzednim tworzymy poprzez przesunięcie na początek zdania czasownika posiłkowego „had”. Ogólny schemat pytania to: „had” + podmiot + imiesłów bierny.

(3) Had they walked along the street before the bus arrived?
Czy oni spacerowali ulicą przed przyjazdem autobusu?
(4) Had she smiled at him before he went out of the room?
Czy ona się do niego uśmiechnęła zanim wyszedł z pokoju?

Zaprzeczenia tworzymy w czasie przeszłym uprzednim poprzez dodanie słówka „not” po czasowniku „had” (sekwencja ta jest czasem skracana do „hadn’t”), np.:

(5) They hadn’t walked along the street before the bus arrived.
Oni nie spacerowali po ulicy przed przyjazdem autobusu.

Jak już wspomniano, czas przeszły uprzedni stosujemy przede wszystkim, gdy chcemy opisać zdarzenie, które miało miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości. Konstrukcję tę można wykorzystać do wyraźnego zaznaczenia kolejności, w jakiej nastąpiły po sobie dwa wydarzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że czasu przeszłego uprzedniego nie używa się raczej, gdy zdarzenia nastąpiły bardzo szybko po sobie lub gdy ich kolejność jest oczywista, por. poniższe przykłady:

(6a) It started raining as soon as the dark clouds gathered at the sky.
Zaczął padać deszcz w momencie, gdy na niebie zgromadziły się ciemne chmury.
(6b) I was born, then I grew up.
Urodziłem się, później urosłem.
(6c) I had tried to call him several times before he returned to the office.
Próbowałam dodzwonić się do niego wiele razy przed jego powrotem do biura.

W przykładzie (6a) dwie rzeczy zdarzyły się prawie jednocześnie – na niebie pojawiły się ciemne chmury i zaczęło padać. Z kolei w zdaniu (6b) kolejność wydarzeń jest oczywista. Natomiast zdanie (6c) pokazuje, w jakich kontekstach musi być użyty czas przeszły uprzedni: opisujący sytuację chce wyraźnie zaznaczyć, że dzwonił do kogoś, zanim ten ktoś wrócił do biura.

Komentarze   

#1 Jennie Todd 2018-03-08 03:42
w jakiej nastąpiły po sobie dwa wydarzenia,
kissanime: http://ww1.kiss-anime.co/

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Past Perfect
Loading ...