Przyimki - czas

Przyimka „at” używamy, podając konkretną godzinę w ciągu dnia:

at 10 o’clock” ‘o dziesiątej
at noon/at midnight” ‘w południe/o północy
at sunset” ‘o zachodzie słońca

At” występuje także w wielu stałych związkach frazeologicznych:

at the moment/at present” ‘w tej chwili/obecnie
at the same time” ‘w tym samym czasie
at night” ‘w nocy
at Easter/at Christmas” ‘na Wielkanoc/na Boże Narodzenie
at the weekend” ‘w weekend

Przyimek „in” stosujemy w odniesieniu do dłuższych okresów (miesięcy, lat, pór roku):

in 1410” ‘w 1410 roku
in the 1960’s” ‘w latach 60-tych
in the 20th century” ‘w dwudziestym wieku
in the future/in the past” ‘w przyszłości/w przeszłości

In” jest właściwym przyimkiem przy określeniu pory dnia:

in the morning/in the afternoon/in the evening” ‘ rano/po południu/wieczorem

Przyimka „in” powinniśmy użyć wreszcie, gdy chcemy powiedzieć, że dane wydarzenie będzie miało miejsce za jakiś czas:

in six years” ‘za 6 lat
in two weeks” ‘za dwa tygodnie
in an hour” ‘za godzinę
in five minutes” ‘za 5 minut

Wyraz „on” poprzedza przede wszystkim nazwy dni tygodni i daty:

on 11 September 2001” ’jedenastego września 2001
on New Year’s Eve” ‘w Sylwestra
on Monday” ‘w poniedziałek
on Sunday morning” ‘w niedzielę rano

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Przyimki Przyimki - czas
Loading ...