Przyimki - Przestrzeń

Przyimka „in” używamy przede wszystkim do opisu położenia wewnątrz jakiejś większej całości:

(1) There are two people in the building.
W budynku są dwie osoby.
(2) I was born in a small town in Poland.
Urodziłem się w małym mieście w Polsce.
(3) Milk should be stored in a fridge.
Mleko powinno być przechowywane w lodówce.

Przyimek „on” oznacza położenie na jakiejś powierzchni:

(4) Leave your book on the table.
Zostaw swoją książkę na stole.
(5) We can sit on the floor if there aren’t enough chairs.
Możemy usiąść na podłodze, jeśli nie ma wystarczająco krzeseł.
(6) Read the first paragraph on page seven.
Przeczytaj pierwszy akapit na stronie siódmej.

Słowo „at” właściwie nie posiada bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Najczęściej tłumaczy się je jako ‘przy’, ‘obok’, ‘na’:

(7) There are three women standing at the bus stop.
Na przystanku autobusowym stoją trzy kobiety.
(8) You must turn left at the bank.
Musisz skręcić w lewo przy banku.
(9) Did you remember to write your name at the top of the page?
Pamiętałeś, aby napisać swoje nazwisko na górze strony?

Oprócz tego istnieją pewne stałe związki frazeologiczne, które należy po prostu zapamiętać. Oto niektóre utarte wyrażenia z „on”:

on the left/on the right (side) po prawej/po lewej (stronie)
on a river/on the coast/on the hill/on the border” ‘nad rzek¹/na wybrzeżu/na wzgórzu/na granicy
on the way” ‘na drodze, po drodze’
on a bus/on a train/on a plane/on a ship” ‘w autobusie/w pociągu/w samolocie/na łodzi
on foot” ‘piechot¹
on the menu” ‘w menu
on a floppy disc” ‘na dyskietce
on television/on the radio” ‘w telewizji/w radiu

Wybrane wyrażenia z „in”:

in a mirror/in a picture/in a painting/in a photograph” ‘w lustrze/na obrazku/na obrazie/na fotografii
in the world” ‘na świecie
in a row/in a queue” ‘w rzędzie/w kolejce
to arrive in” ‘przyjechać do

Wybrane wyrażenia z „at”:

at a concert/at a festival/at a party” ’na koncercie/na festiwalu/na przyjęciu
at a conference/at a meeting/at a match” ‘na konferencji/na spotkaniu/na meczu
at the airport/at the station” ‘na lotnisku/na stacji
at home” ‘w domu
look at something” ‘patrzeć na coś


Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Przyimki Przyimki - Przestrzeń
Loading ...