council/ counsel

council/ counsel[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: We are going to discuss the situation of the homeless at the next counsel meeting.
Poprawnie: We are going to discuss the situation of the homeless at the next council meeting.

Rzeczownik council oznacza radę , komitet doradczy , stąd członek rady to councillor . Np. The Jedi council consisted of councillors from several worlds ( Członkowie wchodzący w skład rady Jedi pochodzili z kilku wiatów ).
Rzeczownik counsel oznacza (po)radę lub adwokata , grupę adwokatów zaangażowanych w proces . W tym znaczeniu wyraz counsel nie zmienia się w liczbie mnogiej. Np. Counsel for the defence argued that she had not even been there ( Adwokat/adwokaci obrony przekonywał/przekonywali, że jej tam nawet nie było ).
Czasownik counsel znaczy radzić (komu ) , doradzać , stąd counsellor to doradca , konsultant (często psycholog) . Np. Each corps has to have its own counsellor ( Każdy korpus musi posiadać własnego doradcę (psychologa) ).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy council/ counsel
Loading ...